За фирмата

“ИСС Инженеринг” ООД е успешно развиваща се строителна фирма, чийто предмет на дейност е строителство на обществени, промишлени и жилищни сгради.
Освен това нашата дейност обхваща и комплексни дърводелски услуги в строителството. В работата си използваме съвременни материали от най-високо качество.


Нашия екип е съставен от високо квалифицирани специалисти с опит и е в състояние да задоволи изискванията на всеки клиент.

Фирма “ИСС Инженеринг” ООД – гр. Варна е вписана в Регистъра за търговските дружества с решение №/2711 от 29.10.2001 г. на Варненският Окръжен Съд. Тя се явява като естествено продължение на разрастване на първоначално основаната през 1993г. фирма ЕТ “ИСС – Иван Стаматов” – град Варна. Запазва основния предмет на дейност и основните изпълнителски и ръководни кадри. В началото възприема инженеринговия характер за изпълнение на строителни обекти – от проучвателни и проектни работи, през изпълнение на ремонтни СМР и ново строителство, до въвеждане на обектите в експлоатация, както и изпълнение на инвеститорски и технически контрол на обекти, изпълнение на вътрешно обзавеждане и специализирани дърводелски услуги. Впоследствие се акцентува на изпълнение СМР и ново строителство и вътрешно обзавеждане. Специализация в строителството и вътрешното обзавеждане е в стратегията на развитие на фирмата. Фирмата е редовен член на Българската Строителна Камара от 03.11.2004г. Във фирмата работят специалисти за груб строеж, довършителни работи, инсталационни работи, вътрешно обзавеждане. Техническото ръководство на обектите се изпълнява от правоспособни специалисти, както и на договорирани задачи по изпълнение инвеститорски контрол и авторски надзор. Към фирмата работи проектантски колектив за комплексно изпълнение на обекти от “високото” и “ниско” строителство, даване проектни решения при ремонти и реконструкции, изготвяне технически експертизи. Възложители / инвеститори / са държавни и частни фирми, както и частни лица.

Част от изпълнените строителни обекти:
• Ремонт на фасади на Трети корпус на Икономически университет – гр. Варна
• Ремонт на ЦДГ “Слънце” – гр. Левски
• Цех за производство на козметични препарати на фирма “Ариес Козметикс” – ЗПЗ гр.Варна
• Офис сграда на “Старт Инженеринг” ООД – ул. “Н.Бозвели” №49 гр. Варна
• “Бензиностанция и газостанция на “Петрол” АД – АМ “Хемус” км 424+100
/до летище – Варна/;
• Жилищна сграда – жк. Бриз, гр.Варна;
• Строителство и обзавеждане х-л “ДиВа” м-ст “Евксиноград” – гр.Варна;
• Жилищна сграда – ул.”Г.Купов” №52, кв.Галата, гр.Варна
• Счетоводни офиси на Летище Варна

Част от проектираните обекти – Арх, СК, ВиК, ТБТ и Озеленяване:
• Жилищна сграда – ул.”Владимир Димитров – Майстора”, гр.Варна
• Цех за производство на козметични препарати на фирма “Ариес Козметикс” – ЗПЗ гр.Варна
• Офис сграда на “Старт Инженеринг” ООД – ул. “Н.Бозвели” №49 гр. Варна
• Жилищна сграда – ул.”Г.Купов” №52, кв.Галата, гр.Варна
• Жилищна сграда – жк. Бриз, гр.Варна;
• Жилищна сграда и офиси на “Монтажи – Варна” АД – бул.Сливница, гр.Варна
• Факултет по Дентална медицина към МУ – Варна, бул. Цар Освободител, гр.Варна;

Част от обектите с проектирано и изпълнено мебелно производство, и дърводелски услуги:
• Заседателни зали и кабинети на Районен Съд – гр.Варна
• Офис и производствено обзавеждане на фирма “Ариес Козметикс” гр.Варна
• Изграждане на сгради и съоръжения от трупен иглолистен материал на Етнографски комплекс “Фанагория” кв.Аспарухово, гр.Варна – І и ІІ етап
• Търговско обзавеждане на фирма “Домо Ритейл” ЕООД в градовете: София, Варна, Шумен, Сливен, Плевен, Ямбол, В.Търново, Монтана, Благоевград, Казанлък, Сандански, Асеновград и Русе
• Обзавеждане апартаменти на Жилищна сграда – кв.Галата