Фирмен профил

През 1993г. е създадена фирма ЕТ“ИСС Иван Стаматов” с предмет на дейност: стр.проектиране, инвест.контрол и строителство.

Активна дейност като семейна фирма започва на 01.10.1995 г.Управители и съдружници са  инж.Иван Стаматов и инж.Стамат Стаматов , които се налагат на пазара, като фирма, на която може да се довери всеки инвеститор.

През 2001 правоприемник става фирма  “ИСС Инженеринг”ООД с основна дейност строителство и мебелно производство. След 2012 г фирмата успешно започва да реализира проекти по реставрация и консервация на сгради – недвижимо културно наследство.

Управители и собственици са инж.Стамат Стаматов и инж.Малин Стаматов. За този период основният изпълнителски и ръководен персонал се е запазил и повишил своята квалификация.

Член на БСК-Варна от 03.11.04г.

Член на КСБ и вписан в ЦПРС

Притежава валидни сертификати
ISO 9001:2015 / 29.08.2024г
ISO 1401:2015 / 29.08.2024г.
ISO 45001:2018 / 29.08.2024г.

В своята работа фирма “ИСС Инженеринг” ООД се придържа към следните принципи:

  •  Честност и коректност във взаимоотношенията с нашите клиенти.
  • Професионализъм и стремеж за прилагане на нови технологии в строителната практика.
  • Работата в екип е ключ за постигане на набелязаните цели и утвърждаването на фирмата на строителния пазар.
  • Законност в работата – пълно спазване на законите и нормативните разпоредби действащи в РБ, при изпълнение на поетите задължения от фирмата.
  • Спазване на правилата по техника и безопасност на труда .
  • Удовлетворяване изискванията на инвеститора –което е и най – вярната оценка за ефективността и качеството на вложения труд.